AERONET, al. Powstańców W-wy 8  35-959 Rzeszów, POLAND