| Wydarzenia
 Zebrania Rady Partnerów  Konferencje  SzkoleniaZebrania Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza"Rzeszów, 22 października 2004 r.

Program

  • Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" i Prezesa WSK "PZL-RZESZÓW" S.A.
  • Dyskusja nad projektem Regulaminu Rady Partnerów CZT "AERONET - Dolina Lotnicza" - zatwierdzenie Regulaminu po przyjęciu ewentualnych poprawek.
  • Powołanie Zespołu Wdrożeniowego oraz Zespołu do Spraw Programów Badawczych.
  • Formalne przyjęcie nowego Partnera - Instytutu Lotnictwa w wyniku podpisania aneksu do Umowy Konsorcjum.
  • Podpisanie Porozumienia o podjęciu współpracy naukowej pomiędzy CZT AERONET a CZT CAMAT, po wyrażeniu zgody przez Radę Partnerów. Dyskusja nad wspólnymi zadaniami do realizacji.
  • Prezentacja profilów uczelni partnerskich.
  • Prezentacja bieżących potrzeb w zakresie problematyki badawczej zgłoszonej przez środowisko przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza".
  • Zwiedzanie wybranych Wydziałów WSK "PZL-RZESZÓW" S.A.