| Wydarzenia
 Zebrania Rady Partnerów  Konferencje  Szkolenia

Posiedzenie Rady Partnerów
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
"AERONET - DOLINA LOTNICZA"II KONFERENCAJA ROCZNA Projektu Kluczowego
"Nowoczesne technologie materiałowe stosowane
w przemyśle lotniczym"PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii:
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych


Rzeszów, 14 - 15 Grudnia 2009

GALERIA


Sesja I
14 Grudnia 2009 ( Poniedziałek )


 • Jacek Kluska - Prorektor ds. Nauki Politechniki Rzeszowskiej
  ... Wprowadzenie i przywitanie zebranych

 • Romana Śliwa – kierownik projektu kluczowego
  ... Stan realizacji projektu kluczowego CZT AERONET DL nt.
  ... "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"  Wystąpienia Liderów Merytorycznych głównych Zadań Badawczych


 • Bogdan Kruszyński
  ... Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych
  ... stopów lotniczych.


 • Krzysztof Jemielniak
  ... Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem
  ... skonfigurowanego układu maszyna- przyrząd-detal.


 • Adam Marciniec
  ... Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni
  ... stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason.


 • Bogdan Kozik
  ... Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce
  ... skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych


 • Józef Kuczmaszewski
  ... Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

 • Henryk Galina
  ... Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej
  ... z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie


 • Andrzej Gontarz
  ... Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie,
  ... wyciskanie, itd.)


 • Franciszek Grosman
  ... Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti

 • Barbara Surowska
  ... Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały
  ... typu GLARE  Sesja II


 • Andrzej Sobkowiak - Rector of Rzeszow University of Technology
  ... Welcome speech

 • Zbigniew Turek - National Contact Point
  ... First successes of the European Parliament Resolution on an
  ... "Agenda Sustainable Future of General and Business Aviation"


 • Abraham Baum - Research & Development Israel Aerospace Industries (IAI),
  ... Engineering Center
  ... Next generation of commercial aircraft and unmanned vehicles

 • Gila Ghilai - Structural Development & Analysis Israel Aerospace Industries (IAI),
  ... Engineering Center
  ... Affordability of composite aeronautical structures

 • Marek Darecki - President of Aviation Valley Association
  ... Polish aerospace industry - technology status

 • Elisabeth Huchler - Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Austria
  ... Vera Ellegast - FFG, Austria
  ... Cooperation fields for Aeronautical Research and Technology between
  ... Austria and Poland


 • Sarah Margrit Krautsack - Austria Tech
  ... Overview of the Austrian RDTI-Competences in Aeronautics
  ...

 • Rzeszow University of Technology in European FP7 aeronautical projects
  ... Włodzimierz Kalita - Project HIRF
  ... Andrzej Tomczyk - Project SCARLETT
  ... Andrzej Majka - Project FUSETRA

 • AVIO ITALY


  Sesja III
  15 Grudnia 2009 ( Wtorek )


 • Zbigniew Pągowski - Instytut Lotnictwa w Warszawie, AEROPORTAL
  ... Promocja udziału małych i średnich przedsiębiorstw lotniczych
  ... w 7 Programie Ramowym  Wystąpienia Liderów Merytorycznych głównych Zadań Badawczych


 • Lucjan Swadźba
  ... Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika

 • Krzysztof Kubiak
  ... Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryształ,
  ... krystalizacja kierunkowa)


 • Jan Cwajna
  ... Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych

 • Józef Śleziona
  ... Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem
  ... modyfikowania nanocząstkami proszków


 • Jan Holnicki - Szulc
  ... Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone
  ... (ang. smart embedded systems)


 • Tomasz Sadowski
  ... Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych
  ... do zastosowań w lotnictwie


 • Romana Śliwa - kierownik projektu kluczowego
  ... Liderzy Merytoryczni Głównych Zadań Badawczych
  ... Prezentacja głównych wniosków dotyczących szczegółowych planów badań SPB
  ... w odniesieniu do przygotowanego aneksu do umowy projektu PKAERO: