| Wydarzenia
 Zebrania Rady Partnerów  Konferencje  SzkoleniaZebrania Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza"Rzeszów, 24-25 lutego 2005 r.

Program

  • Wizyta w Firmie SNECMA Polska Sp. z o.o. Polska.
  • Wystąpienia
    • Koncepcja platformy technologicznej lotnictwa.
    • Profil działalności SPPL "Dolina Lotnicza".
    • Problemy produkcji a współpraca ze sferą naukowo - badawczą.
  • Spotkanie Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - DOLINA LOTNICZA".
  • Obrady grup roboczych.