| Wydarzenia
 Zebrania Rady Partnerów  Konferencje  SzkoleniaZebrania Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza"AOS PRz w Bezmiechowej, 30-31 maja 2005 r.

Program

 • Wizyta techniczna w krośnieńskich przedsiębiorstwach Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego " Dolina Lotnicza".
  • Goodrich Krosno Sp. z o.o.
  • WSK "PZL-Krosno" S.A.
  • Wietpol Z.P.Chr.
 • Spotkanie Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - DOLINA LOTNICZA" w poszerzonym składzie.
 • Wystąpienia uczestników
  • Przemysł a nauka
  • Sieć naukowa Aeronautica Integra
  • Charakterystyka propozycji projektów dedykowa­nych CZT
 • Obrady grup roboczych
 • Przedstawienie kandydatury nowego Partnera CZT - Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie