| Wydarzenia
 Zebrania Rady Partnerów  Konferencje  SzkoleniaZebrania Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza"Rzeszów, 10-11 lipca 2006 r.

Program

 • Spotkanie Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - DOLINA LOTNICZA" w poszerzonym składzie.
 • Wystąpienia uczestników
  • Prezentacja tematyki badawczej proponowanej przez EIMG - klaster silnikowy.
  • Prezentacja tematyki badawczej proponowanej przez EIMG - klaster materiałowy.
  • Przygotowanie do pierwszych konkursów w FP7.
  • Propozycja planu działania dla branży aeronautycznej.
  • Prezentacja głównych założeń projektu Foresight z udziałem AERONET-u.
  • Prezentacja złożonych i przygotowywanych projektów AERONET-u.
  • Uczestnictwo CZT AERONET - Dolina Lotnicza i Sieci Naukowej Aeronautica Integra w imprezach aeronautycznych w 2006 r.
  • Prezentacja IMP PAN Gdańsk - kandydata na członka CZT AERONET "Dolina Lotnicza".
  • Prezentacja IMC PCz - kandydata na członka CZT AERONET "Dolina Lotnicza".
 • Prezentacje członków Komisji Nowych Technologii DOLINY LOTNICZEJ.
 • Obrady grup roboczych.