| Wydarzenia
 Zebrania Rady Partnerów  Konferencje  SzkoleniaZebranie Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza"Rzeszów, 26-27 lutego 2007 r.

Program ramowy

 • Spotkanie Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - DOLINA LOTNICZA" w poszerzonym składzie.
 • Wystąpienia uczestników
  • Aktualne problemy Platformy Technologicznej Lotnictwa. Współpraca nauki z przemysłem w ramach CZT AERONET Dolina Lotnicza
  • Aktualne informacje o przygotowywanych projektach w ramach Platformy Lotnictwa
  • Programy wspierające uczestnictwo MŚP branży aeronautycznej (w tym Doliny Lotniczej) w programach UE
  • ULTRATECH w 6 PR UE
 • Wystąpienia przedstawicieli koordynatorów projektów pod auspicjami CZT AERONET złożonych w 2006 r. lub przygotowywanych obecnie do złożenia
 • Prezentacja kandydata ITWL na Partnera w CZT AERONET
 • Prezentacja projektu FORESIGHT - stan realizacji
 • Przedstawienie wyników ankiet dotyczących zapotrzebowania kadrowego Doliny Lotniczej (przykład rozwoju CEKSO)
 • Analiza potrzeb w zakresie certyfikacji oraz systemów zarządzania (projekt ZPORR, dz. 2.6)
 • PZL Mielec - Aktualny stan realizacji i przygotowania projektów krajowych i europejskich z udziałem PZL Mielec
 • PZL Świdnik - Aktualny stan realizacji i przygotowania projektów krajowych i europejskich z udziałem PZL Świdnik
 • Obrady grup roboczych.Dokumenty do pobrania:

Program Zebrania Rady Partnerów 26-27.02.2007 r.